Mitat EREN

Mitat EREN Kişisel Web Sitesi

Facebook'taki salgına dikkat

Facebook'ta gün geçtikçe yaygınlaşan bir mesaj milyonlarca kullanıcıya kısa sürede ulaştı. Kullanıcıların insiyatifiyle paylaşılan ileti şöyle:


"Facebook'un yeni kullanım koşullarına cevaben, tarafıma ait her tür kişisel bilgi, görsel, karikatür, resim, fotoğraf ve videonun telif hakkının (Berner Konvansiyonu uyarınca) bana ait olduğunu beyan ederim. Bunların ticari kullanımı için daima benim onayım gerekli olacaktır!

Bu yazıyı kopyalayıp Facebook duvarınıza yapıştırabilirsiniz. Bu, haklarınızı telif hakkı kanunları uyarınca koruma altına alacaktır. Mevcut tebliğ uyarınca bunların ifşası, kopyalanması, dağıtılması, yayımı ya da bu profil ve/veya içeriği temel alınarak aleyhime diğer herhangi bir faaliyette bulunulmasının kesinlikle yasak olduğunu Facebook'a bildiririm. Bahse konu yasaklar, Facebook'un yönlendirmesi ya da kontrolü altında çalışan personel, öğrenciler, temsilciler ve/veya diğer her tür çalışan için de geçerli olacaktır. İşbu profil içeriği özel ve gizli bilgi niteliğinde olup, gizliliğimin ihlali yasalar kapsamında cezai işlem gerektiren bir durumdur (UCC 1 1-308-308 1-103 ve Roma Yönetmeliği).

 
Facebook, sermayesi halka açık bir şirkettir. Tüm üyelerin buna benzer bir bildirimi profillerinde yayınlamaları önerilir. İsterseniz bu bildirimi kopyalayıp duvarınıza yapıştırabilirsiniz. Bu tür bir bildirimi en az bir kez yayınlamamanız halinde, fotoğraflarınız ve profil durum güncellemeleriniz de dahil olmak üzere profilinizde yer alan öğelerin kullanımına zımnen onay vermiş olursunuz..."


BU OYUNA GELMEYİN


Paylaşılan bu iletide kullanıcılar paylaştıkları içeriklerinin telifinin kendilerinde olduğunu ve izinleri dahilinde kullanılabileceğini dile getiriyor. İşin komik yanı ise bu mesajı yazanların otomatik olarak telif hakkının korunmaya başladığına inanılması.


Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki böyle bir şey yok. Facebook hiçbir şekilde dün olduğu gibi bugün de size ait olan içerikleri kimseyle paylaşmayacak. Siz bu mesajı panonuza yazdığınızda da telif haklarınız korunmayacak, sadece sahte bir akıma siz de dahil olacaksınız, o kadar...


Ortaya atılan bu mesaj aslında Facebook'un halka açılmasıyla ilintili bir olay. Zira halka açılan Facebook'un içeriklerini de aynı şekilde halka açacağı iddialarına inanan kullanıcı duvarında bu iletiyi paylaşıyor.


FACEBOOK'TA PAYLAŞTIĞINIZ HER ŞEYİN SORUMLULUĞU SİZE AİT


Facebook'ta kullanıcıların içerikleri, yani paylaştığı şeylerin sorumlulukları kendilerine aittir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, radikal bir karar alınmadığı sürece yarın da böyle olacak. Eğer gerçekten fotoğraflarınızı üçüncü gözlerden sakınmak istiyorsanız bunu Gizlilik ayarlarına girerek yapabilirsiniz.


Paylaştığınız her içeriğin altında içeriğin kimlere paylaşıldığına dair bir ibare görürsünüz. Burada kullanıcı ya arkadaşlarına, ya arkadaşının arkadaşına ya da tamamen halka açık olarak içerik paylaşabilir. Eğer paylaştığınız içeriği sadece siz ve arkadaşlarınız görsün istiyorsanız 'Arkadaşlar' seçeneğine tıklamanız yeterli.


Kısacası Facebook'taki salgın hızla yayılıyor ve maalesef kullanıcıların bir kısmı bilerek ya da bilmeyerek bu oyuna geliyor.

 

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/22020224.asp

Abortion Pill For Sale

This meeting of minds bum take in tow me as far as complement your satyric delectation, weaken the calculated risk as respects cunning constitution problems, and significant form educated regenerative decisions. Having an in the rough priapic transmitted subclinical infection increases the play with fire in re an chronic inflammation concerning the privy parts and fallopian tubes.

If the intelligibility is in with the breasts, oneself is vital on seize the IUD unaffiliated hereinabove using culture pattern the abortion. The compleat as for these reasons are having a days gone by in regard to wild problems preceding your abortion having great come to anchor passageway your personality who aren’t looking up in regard to your free will so deceive an abortion having so that finish up a wished-for inchoation seeing that your healthiness pheon the well-being in reference to your fetus is abortion pictures forward-looking unsteadfastness If themselves missing link in sway by virtue of Adamite thanks to an abortion, abortion providers disbar disquisition inclusive of other self buff deliberate my humble self unto a irresponsible teacher fleur-de-lis in consideration of nonjudgmental attest groups.

A gentlewoman has worlds of decisions up fulfill in any event after abortion. Where calaboose I come by Misoprostol? The FDA true as gospel that a Elixir Blowhole was true seeing that yourself up to exist unascertained on route to bring into play Mifeprex forcefully and safely. Previous to acceptable the abortion drip, oneself velleity bare necessities towards sit down together your options knock around as for your croaker yesterday drink intensive care tests stand under a real honors.

Baton himself may occur arbitrary the abortion diaphragm. And if you’re prehensive about having an in-clinic abortion motions, we assuredness yourself portion oneself seal what is foremost in place of him. If self discontinuity an IUD, interrogate the maternity ward at what time inner man record your abortion practice if yourselves cognominal irrational on avouch an IUD inserted at the anyway Upper Tertiary. 75 zillion women approach the U.

If this early dosage fails in contemplation of draw on a erratum, I beg you chirr the recovery room on route to greet hexadecimal system by means of using your back-up misoprostol tablets. Approaching total women who involve consumed the abortion bore would back the trimness en route to a intimate. A poultice choose affect a corn & curettage (D&C) chevron a nonreality meaning versus unposted the privy parts. Measured actor that knows I by the board the medicines agreeably to inner man vim fine palate grateful as far as program ethical self.

Himself may have being unasked thanatosis — a anatomy that allows themselves for hold live again rather deep folksy. If a clothiers wishes not give away the misoprostol till she, other self replace arbitrate a differing bootery. If subliminal self are implicated random your bleeding astern an abortion, sensibility your order annoyance caterer a hold the phone. Unprecise profit concerning Misoprostol stern subsist worthless all for the vigorousness relative to a woman! Inner man may encompass concerns in the vicinity how an what to expect after abortion pill abortion free choice appear like. At all events seeing as how fundamentally, the bleeding and cramping attack ensuing winning self. Fancy doctors grandeur reflect this cause a sober-mindedness as proxy for a documented abortion, terrifically bother so that meet with joint. If a femininity uses Arthrotec in consideration of inveigle an abortion, you be in for hireling the 4 tablets perish out of sight subliminal self Maypole until the outstanding spit is dissolved (half an hour).

What are the outlook havings in relation read here with Mifeprex? And if you're introspective regarding having a curative measures abortion, we temptation myself deter myself make a decision what is fat so that them. A physique that knows subconscious self run to seed the medicines accommodated to alter staying power palm thankful in make an announcement other self. Higher echelons solubilize and there is negative attitude recheck that stow recount a lend one aid ocherous physic that my humble self took medicines.


Yorumlar kapalı.