Mitat EREN

Mitat EREN Kişisel Web Sitesi

Sınav Görevlendirme Sistemi

Sınav Görevlendirme Sistemi

Sınav Görevlendirme Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın  Bilgilerin Güvenliği yönetmeliğine uygun olarak  bütün veriler MEB sunucularında barındırılmakta olup,  adil, eşit ve şeffaf bir görevlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Gereksiz kaynak ve zaman kullanımını önlemekte, dokümantasyon imkanı sağlamaktadır. 

 

SINAV GÖREVLENDİRME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

 

 • Sistem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Resmi Web Sitesine kurulup, kurum bilgileri, öğretmen bilgileri ve görevlendirme bilgileri MEB sunucularında tutulmaktadır.
 • MEB güvenlik kontrolünden geçmiş ve kullanılma onayı almıştır.
 • Adil, eşit ve şeffaf bir görevlendirme yapılmasını sağlamaktadır. 
 • Kağıt, telefon, sms gibi kaynakların ve zamanın gereksiz kullanımını engellenmektedir.
 • Görev talebi öğretmenin isteğine bağlı olup, görevlendirmeler manuel ve/veya otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Seçilen sınavlar için mümkün olduğunca aynı öğretmenlere görev verme ya da her sınavda farklı kişilere görev verme imkanı sağlanmaktadır.
 • Görevlendirecek öğretmenlerin zamanı çakışan sınavlara başvurması durumunda sadece bir sınavda görev verilmekte olup diğer sınavlarda görevlendirmesi engellenebilmektedir.
 • Görevlendirme en az görev alan kişiden başlanarak yapılmaktadır. Eşit sayıda görevi olanlar arasında görevlendirme öncesi seçilebilen, Rastgele, Başvurusu Sırasına, İsim Sırasına ya da Okul Adı tercihlerinden birine göre yapmaktadır. 
 • Görevlendirmeler Merkezi Sınavlar, MTSAS Test Sınavları ve MTSK Direksiyon Sınavları olarak ayrı ayrı yapılabilmektedir. Her bir sınav türüne göre ayrı ayrı görevlendirme sayıları tutulmaktadır. MTSK Direksiyon Sınavlarına sadece ilçe tarafından onaylanmış (Sertifikası Olanlar) kişiler başvurabilmektedir. 
 • Sınav bazlı olarak öğretmenlerin sınav merkezi tercih etmesine ya da etmemesine izin verilebilmektedir. Sınav merkezi tercihine izin verilmesi durumunda eğer görevli açığı kalan merkez olursa en az görev alan kişiden başlanarak (eşit sayıda görevi olanlar arasında görevlendirme öncesi seçilebilen, Rastgele, Başvurusu Sırasına, İsim Sırasına ya da Okul Adı tercihlerinden birine göre) tercih dışı görevlendirme yapılmaktadır.  
 • OGES sistemine uygun olarak öğretmenlerin sınav merkezi olarak kendi okullarını tercih etmesi engellenebilmektedir.
 • OGES sistemine uygun olarak sınava sadece belirlenen okul türleri ya da okullardaki öğretmenlerin başvurması sağlanabilmektedir. 
 • Çoklu oturum olan sınavlarda Sınav Merkezi Klonlama özelliği sayesinde tanımlama yapacak personelin iş yükü büyük oranda azalmaktadır.
 • Sınavlarda istenmesi durumunda belirlenen okul türleri ya da okullardaki öğretmenlerin içinden istenen branştakilere Resen Görev Başvuru Talebi yaptırılabilir.  Resen Görev Başvuru Talebi olması durumunda da görevlendirme en az görev alan kişiden başlanarak yapılmaktadır. Eşit sayıda görevi olanlar arasında görevlendirme öncesi seçilebilen, Rastgele, Başvurusu Sırasına, İsim Sırasına ya da Okul Adı tercihlerinden birine göre görevlendirme yapmaktadır. 
 • Sınavlarda görevlendirilmeyecek üzere cezalı olan öğretmenlerin tanımlanması ve başvuruda bulunmasının engellenmesi yapılabilmektedir.
 • Sınava belirli bir sayıda mazeretsiz katılmayanların başvurması sistem tarafından engellenmektedir.
 • Sınava katılmayan öğretmenlerin mazeretleri olması durumunda bu mazeretler sisteme işlenmesi durumunda başvuru yasağında mazeretler göz önünde bulundurularak sınav başvuru engellemesi kaldırılabilmektedir.
 • Sistem üzerinden öğretmen/kurum ya da yöneticilere duyuru yapılabilir ve duyuruyu okuyanlar kayıt altına alınabilmektedir.
 • Görevlendirme işlemi sonunda imzaya hazır raporlar alınabilmektedir. 
 • İmza komisyonu istendiği zaman değiştirilebilmektedir.
 • Sınav bazlı olarak merkezlerde görevlendirilecek görevli ve hizmetli sayıları belirlenebilmektedir. 
 • Merkezler kendi sınav yürütme komisyon üyelerini ve hizmetlilerini sisteme girebildiğinden ilçe milli eğitim müdürlüğündeki personelin iş yükü azalmakta ve göreve gelemeyecek sınav yürütme komisyon üyeleri ve hizmetlilerini görevlendirme oranı düşmektedir.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce istediği zaman sınav yürütme komisyon üyelerini değiştirebilir. Sınav merkezlerine başka okullardaki kişileri sınav yürütme komisyonu üyesi olarak görevlendirebilir. 
 • Kurumlar öğretmen bilgilerini izin verildiği ölçüde görebilir/güncelleyebilir ve yeni öğretmen kaydı ekleyebilir.
 • Kurumlar sınavlarda görevli öğretmenlerinin listesini görebilir ve tebliğ çıktısı alabilir. Sınav sonunda görevine katılan veya katılmayan öğretmenlerini de görebilmektedir.
 • Sınav Merkezleri sınava kendilerine görevlendirilen öğretmenlerin listesini görebilmektedir. 
 • Sınav Merkezleri sınava katılan öğretmenleri (Sınavdaki görevini ve görev yerini) ve katılmayan öğretmenleri (Katılmama gerekçesi) sisteme işleyebilmektedir. Böylece sınava mazeretsiz katılmayanların sonraki sınav başvuruları sistem tarafından otomatik olarak engellenebilmektedir.
 • Sınav merkezleri kendi sınav yürütme komisyonlarını sistem üzerinde oluşturabilmektedir.
 • Sınav merkezleri kendilerine tanımlanmış sayıda hizmetli bilgisi girebilmektedir.
 • Sınav merkezleri kendilerine görevlendirilmiş görevliler için toplu yaka kartı basabilmektedir.
 • Öğretmenler istedikleri sınavlara başvurabilir.
 • Öğretmen istemesi halinde onay öncesi görev başvurusunu silebilir.
 • Öğretmen görevlendirme sürecini sistem üzerinden takip etmektedir. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvurusu onaylanan öğretmene ayrıca bir tebliğ yapılmasına gerek duymayabilir.  Böylece kaynak kullanımında tasarruf yapılmış olunur.
 • Öğretmenlerin IBAN, telefon numarası, email vb. bilgileri sisteme girmesi sağlanabilir. Böylece görevli personelin iş yükü azalmakta ve güncel bilgiler elde edilmektedir. 

 

 

REFERANSLAR

 • Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 • Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 • Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

SINAV GÖREVLENDİRME SİSTEMİ.pdf (1,18 mb)